logo

رمزنگاران فردای امن

شرکت رمزنگاران فردای امن به عنوان اولین شرکت تخصصی در حوزۀ رمزنگاری کوانتومی در ایران از سال 1399 مشغول به کار بوده و آمادگی دارد بهترین خدمات در این حوزه را به شما ارائه دهد.
info@RFACrypto.com
+2122650142
 

مفاهیم اولیه

سه مفهوم اساسی
a

کلید کوانتومی

مسلماً بهترین کاربرد شناخته شده از رمز نگاری کوانتومی توزیع کلید کوانتومی است. توزیع کلید کوانتومی فرایند استفاده از تبادل کوانتومی را برای ایجاد یک کلید مشترک میان دو نفر (که معمولاً آلیس و باب نامیده می‌شوند) بدون آنکه نفر سوم (ایو) هیچ نوعی از اطلاعات را از کلید به دست آورد را توصیف می‌کند.

تعهد کوانتومی

بعد از ابداع توزیع کلید کوانتومی، رمز نگاری با امنیت بی‌قید و شرط موضوعیت دارد. یکی از این موارد تعهد بود. این طرح این گونه عمل می‌کند که آلیس یک مقدار را به گونه‌ای تعیین می‌کند که دیگر نمی‌تواند آن را تغییر دهد. در این صورت تا زمان عدم افشاء توسط آلیس؛ باب نمی‌تواند اطلاعی از آن به دست آورد.

a
a

اولین پروتکل رمزنگاری

رمزنگاری کوانتوم همواره در حال پیشرفت است. پروتکل BB84 نخستین طرح علمی، کاربردی و عملی در رمز نگاری کوانتومی بود .این پروتکل توسط در سال ۱۹۸۴ در مقاله ای شرح داده شد. این طرح از انتقال تک فوتون های قطبیده شده (به عنوان حالت های کوانتومی) استفاده می‌کند.